Facebook Image

הרשמה לקורס מלווה בניה ירוקה לאדריכלים צעירים

YIA GREEN

פורום אדריכלים צעירים בשיתוף מכון התקנים הישראלי, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה משיקים קורס מלווה בניה ירוקה ייעודי ונגיש לאדריכלים צעירים הכולל הסמכה מלאה של מכון התקנים. הקורס מותאם לצעירים ויתקיים במתכונת חד-שבועית של 14 מפגשים ובעלות מסובסדת.


עלות ההשתתפות בקורס: 2700 ₪ (במקום 5664 ₪)


הקורס יתקיים בימי שישי בבוקר במרכז ההדרכה במכון התקנים הישראלי חיים לבנון 42, תל אביב - הקורס יפתח ביום שישי 25.12.2015


רקע כללי


התקן לבנייה ירוקה עבר רוויזיה והתעדכן בהתאם להתפתחות ענף הבנייה בעולם. התקן הוכן בשיתוף עם חברת BRE הבריטית האחראית לכתיבת תקן ה- BREEAM – התקן הבריטי לבנייה ירוקה, תוך השוואתו לתקנים אחרים בעולם. השוני בתקן החדש בא לידי ביטוי הן בתכנים המקצועיים והן בסיווג המבנים. בתהליך הכנת הרוויזיה לתקן היו מעורבים עשרות אנשי מקצוע מתחומים שונים, והתוצאה היא סדרת תקנים חדשה ומקיפה הכוללת חלקים חדשים המותאמים למגוון ייעודים (כגון: מגורים, משרדים, מסחר, חינוך, תיירות, התקהלות ציבורית ובריאות). במהלך הקורס נלמד על הגישה העדכנית לבנייה ירוקה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסדרת התקנים, ועל הדרישות שבהן פרויקט נדרש לעמוד כדי לקבל תו ירוק לבניין. כמו כן יינתנו הסברים פרטניים עבור כל פרק על סעיפיו השונים, ייסקרו אסטרטגיות ליישום סעיפי התקנים, יובאו מקרי מבחן שבהם מיושמים עקרונות הבנייה הירוקה וייערכו תרגולים.


מטרות הקורס


הכשרת מלווים לפרויקטים בתחום הבנייה הירוקה על פי סדרת התקנים הישראליים ת"י 5281 החדשה.


נושאי הקורס


1. מבוא לבנייה ירוקה, תקנים וכלי מדידה, טיסה מעל ת"י 5281, מערך ההסמכה. 2. ת"י 5282 פרק אנרגיה. 3. ת"י 5281 פרק קרקע, פרק תחבורה ופרק מים. 4. ת"י 5281 פרק חומרים ופרק בריאות ורווחה. 5. ת"י 5281 פרק פסולת ופרק ניהול אתר בנייה. 6. מקרה מבחן של הסמכת מבנה, תרגולים והכנה למבחן. 7. מבחן הסמכה.


הרשמה

שם פרטי (*)

Invalid Input
שם משפחה (*)

Invalid Input
מספר תעודת זהות (*)

Invalid Input
שנת לידה

Invalid Input
טלפון (*)

Invalid Input
דוא"ל (*)

Invalid Input
כתובת למשלוח דואר (*)

Invalid Input
סיווג (*)

Invalid Input
חבר בפורום אדריכלים צעירים (*)

Invalid Input
מספר המקומות מוגבל. הרישום מהווה התחייבות להשתתפות בקורס. לאחר הרישום יצרו עמכם קשר להשלמת הפרטים והתשלום. התשלום יתבצע ישירות מול המועצה הישראלית לבניה ירוקה. אישור סופי להשתתפות בקורס ולו"ז ישלח לנרשמים ע"י המועצה הישראלית לבניה ירוקה. לשאלות והבהרות נא לפנות אל: info@yia.co.il