Facebook Image
אוק26

דיון בועדה לפניות הציבור של הכנסת על הכשלים המתמשכים בהליך ההתמחות לאדריכלים צעירים

Categories // בלוג פורום אדריכלים

בתאריך 4/11 יתקיים בועדה לפניות הציבור של הכנסת דיון על תנאי ההתמחות לאדריכלים ועל הכשלים המתמשכים הפוגעים במאות אדריכליות ואדריכלים צעירים.

אם אנחנו לא מצליחים לקבל תשובות ופתרונות ממשרד הכלכלה לכשלים המתמשכים בהליך ההתמחות לאדריכלים אז הגיע הזמן להביא את כל הגורמים הרלוונטים לדיון פתוח בכנסת. אחרי שש שנות כשל מתמשך אנחנו דורשים פתרונות מיידיים!

מוזמנים לדיון: משרד הכלכלה, התאחדות הסטודנטים בישראל, מכון המחקר קהלת וכמובן פורום אדריכלים צעירים.

עדכונים שוטפים מהדיון יעלו לעמוד הפייסבוק של הפורום.

      

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.