Facebook Image
ספט23

אז מה עשינו השנה ומה התכניות של פורום אדריכלים צעירים לשנה החדשה?

Categories // בלוג פורום אדריכלים

בשנה האחרונה, ובזכות ההתגייסות העצומה של כל מי שהצטרף לפורום, הפך פורום אדריכלים צעירים מארגון צעירים קטן לארגון האדריכלים הגדול והפעיל ביותר בתחום. החלטנו שהמטרה המרכזית שלנו היא לעצור את ההתדרדרות במעמד האדריכלות והאדריכלים בישראל. הבנו שהמפתח לשינוי נמצא בידיים של הדור הצעיר ושאם נפעל יחד נוכל לשנות ולהשפיע.
--
בשנה האחרונה השגנו השגים לא מבוטלים לטובת האדריכלים הצעירים: הבאנו להכרה בחופשת לידה ומילואים כחלק מתקופת ההתמחות, הבאנו להורדת וותק המאמנים מעשר לשמונה שנים, הבאנו לקיום בחינת רישוי נוספת, הבאנו לכך שהחומר לבחינת הרישוי מפורסם וממוקד, הצלחנו לגרום למשרד הכלכלה להכיר בשירות מילואים חריג כמו צוק איתן כחלק מתקופת ההתמחות, ארגנו קורסים מקצועיים שונים במחירים מוזלים, הבאנו להוזלה של ספרות מקצועית לאדריכלים צעירים וכמובן טיפלנו ועזרנו לעשרות פניות אישיות של אדריכליות ואדריכלים צעירים שנתקלו בקשיים מול רשם המהנדסים והאדריכלים. מדובר במאמץ קשה ומתמשך שמתאפשר הודות לתמיכה הרחבה שאנחנו מקבלים מכם והודות לפעילות האינטנסיבית של צוות הפורום. עדיין לא השגנו את כל היעדים, אבל אנחנו בדרך הנכונה.
--
בשנה הקרובה אנחנו מתכוונים להרחיב את הפעילות לתחומים נוספים ולפתוח את שורות צוותי העבודה של הפורום לפעילים נוספים. היעדים לשנה הקרובה הם הגדרה מחודשת ומקצועית של תנאי הרישוי וההתמחות, טיפול בכל נושא המתחזים, קידום חוק תחרויות חובה למבני ציבור, קידום פעילות מקצועית, פתיחת הליך ההתמחות לסטודנטים וחיזוק הייצוג של האדריכלים בכלל והצעירים בפרט מול משרדי הממשלה השונים. היעדים האלה שאפתניים ולא קלים להשגה אבל אנחנו מבינים שאין ברירה, אין מישהו אחר שיעשה את העבודה.
--
אנחנו מאחלים לכל חברי ותומכי הפורום שנה טובה ומוצלחת ומקווים שגם השנה תמשיכו לתמוך ולדחוף את הפורום קדימה
יחד נצליח לשנות. שנה טובה :)

   

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.