Facebook Image
אוג26

מאבק האדריכלים הצעירים נמשך - ישיבת היגוי של צוות הפורום

Categories // בלוג פורום אדריכלים

אמש התקיימה ישיבת עבודה נוספת של פורום אדריכלים צעירים. צוותי העבודה של הפורום ממשיכים לעבוד מול כל הגורמים על מנת להביא לשינויים בתנאי ההתמחות ובתנאי העבודה והשכר של האדריכלים הצעירים. במקביל ממשיכים במאמץ להביא לאכיפה בתחום ההתחזות לאדריכלים ובמאמץ לחקיקת חוק תחרויות חובה למבני ציבור. מדובר בעבודה אפורה וקשה (ולעיתים מתסכלת) מול גורמים רבים שלא ממהרים לשתף פעולה אך אנו מאמינים שבהתמדה נצליח להביא שינויים נוספים לטובת האדריכלים הצעירים. 
--
בימים אלו מתכנסות במשרד הכלכלה שתי ועדות מאוד משמעותיות: הראשונה בנושא הליך ההתמחות לאדריכלים והשניה בנושא הסדרת ייחוד הפעולות בענף הבניה. בשתי הועדות אין ייצוג לקולם של האדריכלים הצעירים למרות שהמסקנות של אותן ועדות עשויות להשפיע באופן מהותי על עתידם המקצועי. אנחנו פועלים מול כל הגורמים על מנת לקחת חלק בשתי הועדות ולשם כך מסדירים בימים אלו את מעמדו המשפטי של הפורום מול רשם העמותות.
--
עדכונים על התקדמות המאבק ועל המהלכים הבאים יופצו בקרוב לחברי הפורום. צוותי העבודה של הפורום יפתחו בקרוב לקליטת חברים נוספים שירצו לקחת חלק פעיל במאבק.

   

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.