Facebook Image

שאלות ותשובות

נכתב על ידי שרוליק on . Posted in תפריט

 

ש: מיהו עו"ד המייצג את הפורום?
ת: עו"ד המייצג את הפורום הוא עו"ד דר' רלי לשם, מבכירי הפרקליטים בישראל (לאחר בדיקה של שלושה משרדי עו"ד בכירים). עו"ד לשם וצוותו כבר החלו לעבוד ובימים אלו מתגבשת האסטרטגיה המשפטית.
 

ש: מתי אפשר לשלם? ואיפה?
ת: איסוף הכספים טרם החל. לאחר שעברנו את מספר הנרשמים המינימלי למימון התביעה אני עורכים הכנות אחרונות לקראת דמי הרישום. הודעה על כך תשלח לנרשמים.
 

ש: מה קורה אם בסוף התהליך נשאר כסף בקופה?
ת: מכיוון שגיוס הכספים יתבצע בהתאם לאומדן העלות של התביעה, לא אמור להישאר כסף בקופה. במידה ובסופו של דבר יישאר סכום כלשהו בקופה, הכסף ישמש לקידום מעמד האדריכלים הצעירים בלבד, בהתאם להחלטת חברי הצוות.


ש: איזה מהלכים משפטיים מתוכננים? האם מדובר בפניה לבג"צ?
ת: מתוכננת פניה במקביל גם לבית המשפט וגם ניסיון לשינוי החוק בכנסת. כל המהלכים יתבצעו בהתאם לייעוץ המשפטי ויפורסמו לנרשמים.


ש: מדוע הפורום לא מאוגד כעמותה?
ת: בהחלט יתכן שבעתיד הקרוב הפורום יאוגד כעמותה. לאור המלצות שקיבלנו, נכון לעכשיו הוחלט להמתין עם הקמת העמותה.
 

ש: איך אפשר לעזור במאבק?
ת: חוץ מלהצטרף לתביעה, נדרשת עזרה משמעותית לגיוס אנשים נוספים. כמות האנשים תקבע את היקף המהלך ואיכות. ככל שיצטרפו יותר אנשים הכוח הייצוגי שלנו יגדל.