Facebook Image


Блог http://webekm.com/ и още нещо.

רקע

נכתב על ידי שרוליק on . Posted in תפריט

פורום אדריכלים צעירים (ע"ר) הוא התארגנות עצמאית בלתי תלויה של אדריכלים צעירים המבקשים לחזק את מעמד האדריכלות בישראל ולטפל בבעיות המבניות הרבות הקיימות במקצוע בישראל.מטרת הפורום היא לקדם את מעמד המקצוע, מעמד האדריכלים ואת רמת התכנון בישראל.
הפורום פועל כעמותה רשומה ומנוהל ע"י חברי ועד הפורום.יעדי הפורום הינם טיפול בתנאי ההתמחות לאדריכלים צעירים, הגברת השיוויון בהזדמנויות תכנון לכלל האדריכלים, מיגור תופעת ההתחזות לאדריכלים אשר פוגעת במקצוע בכלל ובאדריכלים הצעירים בפרט וייצוג המקצוע מול גורמים ממשלתיים ופרטיים.

Bookmaker bet365 The best odds.

Full premium BIG Theme for CMS