Facebook Image
  •  
     
  •  
  •  
  •  

נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים – בואו לתמוך ולהשפיע!

פתחנו את ההרשמה לפורום אדריכלים צעירים. הפורום הפך בחודשים האחרונים לעמותה רשמית ומהווה גוף משפטי שבאמצעותו נפעל מול כל הגורמים הרשמיים על מנת להאבק על מעמד האדריכלים בישראל. אתם מוזמנים להצטרף ולעזור לנו במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים. הצלחת הפעילות תלוייה ביכולת של כולנו להתגייס לפעול יחד בכדי להביא שינוי.
פורום אדריכלים צעירים קורא לשר הכלכלה נפתלי בנט להתערב באופן אישי ולהביא לשינוי מיידי ומשמעותי בהליך הרישוי לאדריכלים ולהפסקת הפגיעה המתמשכת ביכולתם להתפרנס באופן הגון ולהתמחות באופן מקצועי ולא נצלני. האדריכלים הצעירים והסטודנטים נחושים לשתף פעולה ולהביא להפסקת תנאי הניצול של המתמחים לרישוי באדריכלות.

  

חדשות ועדכונים

בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".


בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".


בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".


בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".


בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".


בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".


בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".


בעקבות הישיבה המיוחדת בוועדה לפניות הציבור נציגי פורום אדריכלים צעירים יצורפו לוועדת המשנה לשינוי הליך ההתמחות לרישוי באדריכלות ולוועדת המשנה לייחוד פעולות באדריכלות.


נפתחה ההרשמה הרשמית לפורום אדריכלים צעירים

להצטרפות לחצו כאן


אתם מוזמנים להצטרף ולעזור במאמץ לגיוס האדריכלים והסטודנטים להצטרפות לפורום. הצלחת המהלך תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו.

להצטרפות לחצו כאן


ח"כ עדי קול אמרה בדיון בכנסת: "האדריכלים הצעירים נמצאים כרגע בסכנה ולא בטוח שימשיכו לעסוק במקצוע בגלל ההתמחות שעוצרת בעדם. אני שמחה שהצלחנו להושיב את המתמחים והסטודנטים ואת מועצת ההנדסה והאדריכלות יחד סביב אותו שולחן, כיוון שזה שלב ראשון והכרחי בדרך לפתרון. כפי שאמרתי בדיון, אקיים דיון מעקב בעניין ואמשיך ללוות את התהליך".

הבלוג


 ח"כ שולי מועלם אמרה בדיון בכנסת: "אני מלווה את פורום אדריכלים צעירים מהיום הראשון שלי בכנסת. משרד הכלכלה צריך לחשוב איך הוא נותן מענה למציאות בעייתית. המטרה שלנו היא ללכת קדימה. מפה צריכה להיות אמירה ברורה לעתיד אבל אי-אפשר להזניח את האנשים שנפגעו בעבר ולהשאיר אותם מאחור".